ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU มหาวิทยาลัยกรุงเทพและธนาคารออมสิน
News
398
คนดูทั้งหมด
ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพและธนาคารออมสิน
 
     ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกต่อท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้น ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย คุณภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ผู้แทนธนาคาร กับ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมถ่ายภาพกัน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อสานต่อโครงการและกิจกรรมดีๆ ที่จะสร้างส่งเสริมผู้ประกอบการตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะเข้าสู่เจ้าของธุรกิจในอนาคตต่อไป