ชุมชนบ้านน้ำจืด ได้เป็นชุมชนประชารัฐ สีชมพูยอดเยี่ยม
News
222
คนดูทั้งหมด
  ธนาคารออมสินได้ประกาศให้ “ชุมชนบ้านน้ำจืด” ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่ทางธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้แนวคิด “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง” โดยมีสักขีพยานผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
 
 
GSB News
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน
ร่วมขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส