ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงจิตรกรรมฝาผนัง
News
271
คนดูทั้งหมด

     คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
 GSB News
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน
ร่วมขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส