ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงจิตรกรรมฝาผนัง
News
323
คนดูทั้งหมด

     คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
 GSB News
Thailand Smart Money งานเดียวยอดสะพัดกว่าพันล้าน
ออมสินเปิดบูธในงาน GH Bank Expo 2018
ออมสินและลูกค้าผู้ประกอบการ ร่วมออกบูธ Smart SME Expo 2018
Startup ความคิด Scale up ธุรกิจไปด้วยกัน