“ธนาคารผู้สูงวัย” อนาคตทางการเงินของคนในยุค Aged Society
สุขสตอรี่
1K
คนดูทั้งหมด
        จากข้อมูลข้างต้นนี้ทำให้เราไม่อาจหนีจากความจริงว่าเราทุกคนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society โดยสมบูรณ์ คำถามที่ตามมาคือ แล้วเราจะมีวิธีรับมือกับอนาคตในเรื่องนี้อย่างไร? โดยเฉพาะสภาพคล่องทางการเงินที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและของโลก
 
         ธนาคารออมสิน ธนาคารของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจในฐานะธนาคารเพื่อสังคมภายใต้การบริหารของ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เล็งเห็นความสำคัญและเตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ในเรื่องนี้ด้วยการเปิดตัว “ธนาคารผู้สูงวัย” ผลิตภัณฑ์การเงินที่พร้อมจะให้บริการสำหรับผู้สูงวัยเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต โดยชูจุดเด่น “เงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ”
 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง

รูปแบบการออมเงินขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากก็คือการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งความแตกต่างของธนาคารผู้สูงวัยก็คืออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น
      • เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย ที่รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท รับฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท และเปิดได้คนละ 1 บัญชี ในอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (ดอกเบี้ยเพิ่ม 100% จากเงินฝากเผื่อเรียกปกติของธนาคารอยู่ที่ 0.50% ต่อปี)
      • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย ที่รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี ซึ่งกำหนดระยะเวลารับฝากไว้ที่ 24 เดือน เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) คือ เดือนที่ 1-6 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.50% ต่อปี เดือนที่ 13-18 = 2.00% ต่อปี และเดือนที่ 19-24 = 3.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.875% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.206% ต่อปี)
 
 

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อ ทางธนาคารผู้สูงวัยก็ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งออกเป็น
          • สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ว่าต้องมีอายุ 60-70 ปี สามารถกู้ในวงเงินกู้ 200,000 บาท กับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (Flat Rate) พร้อมกับโปรโมชันพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครถือบัตรออมสิน GSB VISA Debit Smart Life และยกเว้นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยรับประกันสินเชื่อ นอกเหนือจากใช้บุคคลค้ำประกัน และยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น “โครงการชีวิตดี มีธรรมะ กินอย่างไร ไร้โรคา” เป็นต้น
          • สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยที่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองและต้องการกู้เงินสำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยจะต้องนำที่อยู่อาศัยของตนเองมาค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งทางธนาคารได้กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้ว่าต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับวงเงินกู้ร้อยละ 70 ของราคาประเมิน หลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารค้ำประกัน และกรณีที่ใช้ห้องชุดค้ำประกันจะให้วงเงินกู้ร้อยละ 60 ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6% ต่อปี
 
 
สินเชื่อเคหะพิเศษ
         นอกจากนี้ทางธนาคารยังได้ออกแบบสินเชื่อเคหะพิเศษ “สินเชื่อเคหะลูกกตัญญูดูแลบุพการี” สำหรับผู้กู้อายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีอาชีพมีรายได้แน่นอน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันและดูแลอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายของตนเอง หรือบิดามารดาของคู่สมรส โดยมีหลักฐานการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีประจำปีจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปีภาษี เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
        ทั้งหมดนี้นอกจากจะเป็นการรองรับกับจำนวนประชากรของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในวัยหลังเกษียณอายุอีกด้วย
 
 
นับจากปี 2548 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ในปี 2560 จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.4 ล้านคน คิดเป็น 14.5% ของประชากรทั้งประเทศ
ส่งผลให้ภายในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คาดการณ์ตัวเลขไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 14.4 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด
คิดแบบง่ายๆ ก็คือ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน
สอดคล้องกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมมีลูกหลายคนแบบสมัยก่อน
ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้คนมีอายุยืนมากขึ้น

 

FYI

เคล็ด (ไม่) ลับ 5 ส. สร้างสุขวัยเกษียณ

     คู่มือเกษียณอายุอย่างรู้เท่าทัน เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการค้นพบความสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่กำลังวางแผนอนาคตหลังเกษียณอายุ เพราะวัยเกษียณอายุนั้น ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นวัยที่เลยเป้าหมายความสำเร็จไปแล้ว จึงอาจทำให้ไฟในการใช้ชีวิตหมดลง ทว่าหนังสือฉบับนี้จะจุดไฟให้คุณเห็นว่าอะไรคือ เป้าหมายของชีวิต อะไรคือความสุขที่แท้จริง โดย ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก รับหน้าที่เป็นผู้สะท้อนทางออกของปัญหา ซึ่งได้เชื่อมโยงหลักวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างเรียบง่าย
 
สุขสตอรี่
Startup สร้างชาติ
QR สาธุ สแกนปุ๊ป ได้บุญปั๊บ ความสุขเริ่มต้นได้ด้วยการให้
ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง กับ “โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง”
ออมสิน ส่งเสริมกีฬาไทย สู่ความเป็นเลิศ Thai Sports for Excellence by GSB