สวทช.-วิทย์ สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”
News
414
คนดูทั้งหมด
     ธนาคารออมสิน จัดงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค “ภาคใต้” กับงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา โดยมีฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ร่วมกับศูนย์ SMEs ภาค 18 ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 และเขตสงขลา 2 เข้าร่วมออกบูธ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนด้านสินเชื่อ โดยงานนี้มีเหล่าผู้ประกอบการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมออกบูธโชว์ผลิตภัณฑ์ โชว์นวัตกรรม และในช่วงบ่ายยังมีสัมมนาวิทย์เพื่อชุมชน วิทย์เพื่อพัฒนาคน และ วิทย์เพื่อธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ครบทั้งความรู้ทางด้านธุรกิจ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสินอีกด้วย