ออมสิน จัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย”
News
301
คนดูทั้งหมด
ออมสิน จัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย” ให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ 
หนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยุคใหม่
 
ธนาคารออมสิน เปิดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ณ สี่แยกถนนคนเดินบริเวณหน้าหน่วยให้บริการย่อยธนาคารออมสินสาขาปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดินให้เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของ อ.ปาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ อ.ปาย อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
GSB News
GSB Research ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
ออมสิน เปิดตัวโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)
ออมสินเปิดศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว-ห้องรับรองพิเศษ GSB Infinite Lounge จ.เชียงใหม่
ออมสิน สนับสนุนกิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.”