ออมสิน จัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย”
News
507
คนดูทั้งหมด
ออมสิน จัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย” ให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ 
หนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยุคใหม่
 
ธนาคารออมสิน เปิดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ณ สี่แยกถนนคนเดินบริเวณหน้าหน่วยให้บริการย่อยธนาคารออมสินสาขาปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดินให้เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของ อ.ปาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ อ.ปาย อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
GSB News
ธนาคารออมสินจับมือ มาสเตอร์การ์ด
ออมสินคว้ารางวัล TQC+ Operation ประจำปี 2562
GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT
ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup ม.บูรพา