ออมสิน สนับสนุนกิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.”
News
197
คนดูทั้งหมด
ออมสิน สนับสนุนกิจกรรม 
“กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.”
 
      ธนาคารออมสิน มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนกิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.” ของสภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED มอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในภูมิภาคที่ขาดแคลน โดยมี คุณสุปราณี คงเพิ่มธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย และ คุณลักขณา ศรีสุขดี หัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

 

GSB News
ออมสิน เปิดตัวโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)
ออมสินเปิดศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว-ห้องรับรองพิเศษ GSB Infinite Lounge จ.เชียงใหม่
ออมสิน จัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย”
“Idea to Prototype Pitching” โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา รอบชิงชนะเลิศ