ออมสิน เปิดตัวโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)
News
666
คนดูทั้งหมด
ออมสิน เปิดตัวโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)
จัดการแข่งขัน “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” ยกระดับร้านอาหารริมทาง
 
ธนาคารออมสิน แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้านอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ด 
ด้วยการจัดการแข่งขันรายการเรียลลิตีในหัวข้อ “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” หรือ “4D Street Food Upgrade” โดยมี คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คุณดวง นิพิฐวรินทร ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจอบอร่อยซีฟู้ด คุณพิชญ์ พนมวัน ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) คุณสุปราณี จันทรมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุนและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน 7) กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
GSB News
GSB Research ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
ออมสินเปิดศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว-ห้องรับรองพิเศษ GSB Infinite Lounge จ.เชียงใหม่
ออมสิน จัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย”
ออมสิน สนับสนุนกิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.”