ออมสินเปิดศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว-ห้องรับรองพิเศษ GSB Infinite Lounge จ.เชียงใหม่
News
343
คนดูทั้งหมด
ออมสินเปิดศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว-ห้องรับรองพิเศษ 
GSB Infinite Lounge จ.เชียงใหม่ ต้อนรับกลุ่มสินทรัพย์สูง High Net Worth
 
ธนาคารออมสิน เปิดศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว และห้องรับรองพิเศษ GSB Infinite Lounge สำหรับลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูงของธนาคารออมสิน ที่ถือบัตรเครดิต World Elite และ Prestige รวมทั้งลูกค้า GSB Money ระดับ Pink Diamond และ Pink Pearl โดยมี ผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เป็นจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์บริการ ถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 
 
GSB News
GSB Research ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
ออมสิน เปิดตัวโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)
ออมสิน จัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย”
ออมสิน สนับสนุนกิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km.”