ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup ม.บูรพา
News
423
คนดูทั้งหมด

ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่มหาวิทยาลัย และเติบโตเป็น Startup รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปอย่างครบวงจรและยั่งยืน

GSB News
ธนาคารออมสินจับมือ มาสเตอร์การ์ด
ออมสินคว้ารางวัล TQC+ Operation ประจำปี 2562
GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT
GSB Research ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน