7 เหตุผลที่ควรออมเงิน
สุขสตอรี่
2K
คนดูทั้งหมด
              เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่ล้วนประสบความสำเร็จทางด้านการเงินด้วย เพราะคนเหล่านี้ล้วนสร้างวินัยในการจัดสรรและวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เขามัก ไม่เดือดร้อนด้านการเงิน สุขสตอรี่ ฉบับนี้ จึงได้นำเหตุผลดีๆ 7 ข้อ ที่เราควรออมเงินมาให้ทุกคนได้นำไปพิจารณา
เพราะหวังให้ทุกคนมีสุขภาพการเงินที่ดี

1. สำรองไว้ยามฉุกเฉิน

       เนื่องด้วยชีวิตคนเรามีความไม่แน่นอน ฉะนั้น การมีเงินออมสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรคำนึงถึง เช่น ไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วย หรือยามที่จะต้องตกงาน และหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้จากการกู้ยืม

 

2. สำรองไว้เพื่ออนาคตของครอบครัว

       เมื่อเราสร้างครอบครัว ก็หวังจะให้ครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต การมีเงินออมเก็บไว้จึงเป็นเสมือนหลักประกันชีวิตสำหรับอนาคต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ก็ยังมีเงินสำรองเพื่อสร้างอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษาของลูก หรือเพื่อคนในครอบครัว

 

3. สำรองไว้ยามเกษียณ

       หลายคนทำงาน ได้รับเงินเดือนหรือมีรายได้ทางใด ก็มักจะใช้จ่ายหมดไปในแต่ละเดือนจนลืมนึกถึงอนาคตยามที่ต้องถึงวัยเกษียณ วัยที่ไม่ได้ทำงานแล้ว การมีเงินเก็บออมสำรองไว้เพื่อวัยเกษียณ จึงเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่จะทำให้ต้องเป็นภาระของลูกหลานต่อไป

 

4. ออมไว้เพื่อเป้าหมายของชีวิต

       เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายของชีวิต ไม่ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อการศึกษาต่อ หรือเพื่อการสร้างธุรกิจ หรือเพื่อการแต่งงาน หรือเพื่อเป้าหมายใดๆ ก็ตาม การที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้ การวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสะสมไว้ใช้ในยามที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ

 

5. ออมไว้ต่อยอดการลงทุนด้านการเงิน

       การเก็บออมนั้นมีหลายรูปแบบ บางคนอาจเก็บออมไว้เพื่อใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ แต่ก็มีการออมอีกประเภทที่เป็นการออมเพื่อนำไปต่อยอดการลงทุนทางด้านการเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น การซื้อพันธบัตร การลงทุนในหุ้น การออมในรูปแบบประกันชีวิต ฯลฯ

 

6. เก็บไว้เพื่อซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือคนพิเศษ

       เคยเป็นไหม หลายครั้งที่อยากซื้ออะไรให้ตัวเองหรือคนพิเศษ พอถึงเวลาก็ขาดเงินที่จะซื้อได้ หรือมีไม่เพียงพอ นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรออมเงินไว้สำรองจ่ายเมื่อยามที่ต้องการให้รางวัลหรือของขวัญให้กับตัวเองหรือคนที่พิเศษ เช่น วันเกิด วันพ่อ วันแม่ วันที่จบการศึกษา หรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

7. เก็บไว้สำหรับการพัฒนาชีวิต

       มักได้ยินคนบ่นบ่อยๆ ว่าอยากจะไปเรียนต่อ หรือเข้าคอร์สนั้นคอร์สนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองให้เพิ่มขึ้น แต่ติดตรงที่ไม่มีเงินที่จะไปเรียนได้ เพราะบางคอร์สก็มีค่าใช้จ่ายสูง จึงน่าจะเป็นอีกเหตุผลที่ควรมีเงินออมเก็บไว้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองหรืออาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยก็ได้

      ฉะนั้น ไม่ว่าจะเก็บเงินไว้ออมเพื่อเป้าหมายใดหรือเหตุผลใดก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเราเอง มาเริ่มออมเงินกันเถอะ

 
สุขสตอรี่
ธนาคารออมสิน ประกาศแผนปี 2563 สู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” GSB SUSTAINABLE BANKING
ธนาคารออมสินสนับสนุน 100 ล้านบาท สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่า
Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยุ่อาศัย ทางเลือกการเงิน วัยเกษียณ