GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT
News
33
คนดูทั้งหมด
GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT
 
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดแข่งขัน GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT ในการแข่งขันเกม Pro Evolution Soccer 2020 (PSE2020) ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยให้มีโอกาสและประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับสากล และเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะทางด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกับนักกีฬาอีสปอร์ตระดับสากล ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวนักกีฬาอีสปอร์ตธนาคารออมสิน ทีมออมสินช้างชมพู โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน นักกีฬาอีสปอร์ตพร้อมด้วยสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ สนามแข่งขัน PRINCESS BEJARATANA ARENA ESPORTS @ ธนาคารออมสิน