RiaMoney Transfer บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
News
268
คนดูทั้งหมด

     RiaMoney Transfer บริษัทโอนเงินระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ RiaMoney Transfer กับทางธนาคารออมสิน โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสินและบริษัท RiaMoney Transfer ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว อีกไม่นานคนไทยจะได้ใช้บริการนี้โดยถ้วนหน้ากัน

GSB News
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน
ร่วมขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส